Hold hode og kropp levende med båt-arbeider!

Jeg kan underskrive på at arbeidet med båt i mange år nå har utfordret meg på en fin og mangesidig måte. Jeg deler gjerne mine erfaringer om det jeg er blitt god på og forsøker å gi råd og veieldning etter en faglig rettesnor. Også dårlige erfaringer kommer deg til gode ettersom en kan styre unna de verste feilene ved første forsøk med andres erfaring.

I et godt øyeblikk kan jeg komme til å skrive videre på denne teksten... :-)

Å bygge eller REPARERE båt utfordrer deg på en god måte i livet!

Å bygge en trebåt kan være en svært tidkrevende prosess som både gir glede og utfordringer. VI har nå endel erfaring her i verkstedet også som vi gjerne deler med deg. Ta kontakt!

lagt til handlevogn